Kvalitetspolicy | Seffo Städfirma Göteborg

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy

Visionen för Seffos kvalitétsarbete är ”Kundernas förtroende och bästa genom lyhördhet, tillgänglighet och ständiga förbättringar”. Seffos systematiska kvalitétsarbete är en förutsättning för att nå denna vision och grunden för Seffos åtagande att ständigt nå förbättringar.

Nöjda kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.

Kunderna ska i sitt förhållande till Seffo

  • känna sig trygga i att tjänsterna utförs med kompetens och säkerhet
  • ha möjlighet att påverka tjänsterna där förslag och klagomål uppmuntras och ses som ett led i att ständigt förbättra våra tjänster
  • uppleva att de bemöts med engagemang, lyhördhet och respekt

Försäkringar

Seffo har tecknat företagsförsäkring med Länsförsäkringar och omfattar skada på egendom eller sak uppgående till 10.000.000 kr per skada.

Lansforsakringar